• TaskUnder en søknadsprosess. Tilbygg på eksisterende butikk og lager.